Giới thiệu

Nội dung diễn ra sự kiện

 

Ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão:

 • 18h30: Sám Hối cuối năm

 

Ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão:

 • 16H00: Trao quà Xuân chương trình “CÙNG VUI ĐÓN TẾT”
 • 18h30: Tịnh Độ tối
 • 23h45: Thỉnh chuông Trừ Tịch

 

Ngày Mùng Một Tết năm Giáp Thìn:

 • 00h00: Lễ đón Giao Thừa-Chúc Xuân Thượng Tọa Viện Chủ và Phát lộc đầu năm. Tặng chữ đầu Xuân.
 • 06h30-11h15: Phát lộc đầu năm.
 • 13h30-17h00: Phát lộc đầu năm.

Lưu ý:

 • Từ 09h00-10h30: Tặng chữ.
 • 06h00-12h00 Ngày Mùng Một có tặng thức ăn chay và phục vụ nước giải khát.

Ngày Mùng Hai Tết:

 • 14h30-16h30: Sám hối công phu chiều
 • 18h30-19h30: Tịnh Độ tối

 

Ngày Mùng Ba Tết: KHAI ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU

 • 14h30-16h30: Sám hối công phu chiều
 • 18h30-20h00: Khai Đàn Dược Sư Thất Châu cầu Quốc thái Dân an đầu năm Giáp Thìn

 

Từ Mùng Bốn Tết đến ngày Mùng 7 tháng Giêng:

 • 14h30-16h30: Niệm Phật-Sám hối Cầu an Bá tánh
 • 18h30-20h00: Tụng Kinh Dược Sư Cầu An

 

Ngày Mùng 8 tháng Giêng: CẦU AN HỘI

 • 14h30-16h30: Niệm Phật-Sám hối Cầu an Bá tánh
 • 18h30-20h00: KỲ AN HỘI (Sau thời Kinh có Phát lộc Đàn Dược Sư)

 

Từ Mùng 9 tháng Giêng: Khóa tu Bát Quan Trai đầu năm

 • 07h15-08h00: Truyền Giới Bát Quan Trai
 • 08h00-09h30: Nghe Pháp Thoại
 • 09h30-10h30: Niệm Phật, cúng Phật
 • 10h30-11h30: Thọ trai (cơm trưa)
 • 13h15-16h00: Nghe Pháp thoại-Sám hối
 • 18h30-20h00: Tụng Kinh Dược Sư Cầu An

 

Ngày 14 tháng Giêng: SÁM HỐI CẦU AN ĐẦU NĂM

 • 14h30-16h30: Niệm Phật-Sám hối Cầu an Bá tánh
 • 18h30-20h30: Lạy 35 Danh Hiệu Phật-Sám hối Sáu Căn-Nghe Pháp thoại

 

Ngày 15 tháng Giêng: RẰM THÁNG GIÊNG

 • 14h30-16h30: Niệm Phật-Sám hối Cầu an Bá tánh
 • 18h30-20h00: Tụng Kinh Dược Sư Cầu An

 

Ngày 16 tháng Giêng: CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ HOÀN ĐÀN DƯỢC SƯ

 • 09h00-10h00: Trì chú Dược Sư cầu an Bá Tánh
 • 10h30-11h30: Cúng dường Trai tăng-Thọ trai (cơm trưa)
 • 14h30-16h30: Niệm Phật-Sám hối Cầu an Bá tánh
 • 18h30-20h00: Hoàn Kinh Dược Sư và Tán Đàn Dược Sư (Sau thời Kinh có phát lộc của Đàn Dược Sư)