Ti xung

Đăng tải : 14/09/2021 | Dịch giả/ Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Chương 1: Đi để mà đi
Chương 2: Nghệ thuật chăn trâu
Chương 3: Mớ cỏ Kusa
Chương 4: Chim thiên nga trúng tên
Chương 5: Bát sữa cứu mạng
Chương 6: Bóng mát cây hồng táo
Chương 7: Giải thưởng voi trắng
Chương 8: Chuỗi ngọc
Chương 9: Con đường tâm linh, con đường xã hội
Chương 10: Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Chương 11: Tiếng sáo canh khuya
Chương 12: Con ngựa Kanthaka
Chương 13: Đạo tràng đầu tiên
Chương 14: Vượt sông Hằng
Chương 15: Khổ hạnh lâm
Chương 16: Thì ra lệnh bà giả ngủ
Chương 17: Chiếc lá bồ đề
Chương 18: Sao mai đã mọc
Chương 19: Trái quýt của chánh niệm
Chương 20: Nai ngọc
Chương 21: Hồ sen
...Trong Đường Xưa Mây Trắng chúng ta khám phá ra Bụt là một con người chứ không phải là một vị thần linh. Đó là chủ tâm của tác giả, giúp cho người ta khám phá lại Bụt như một con người và lột ra hết các vòng hào quang thần dị người ta đã choàng lên cho Bụt...

Có thể quý vị sẽ quan tâm

|Xem tất cả