Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
TIN TỨC / Phòng khám đông y

Kim Thất (Gynura sarmentosa L Asteraceae)

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Lá Cách (Đọt) (Premna integrifolia L. Verbenaceae)

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Mã Đề Hạt (Sa tiền tử) (Plantago major L. Plantaginaceae)

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Khổ Hoa (Momordica charantia L. Cucurbitaceae)

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Cỏ Lá Tre (Thảo Trước Diệp)(Lophaterum gracile Brongn. Poaceae)

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Tre (Bambusa spinosa Cam. Poaceae)

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Rau Mơ (Ma Xí) (Paederia foetida L. Rubiaceae)

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Mồng Tơi (Lạc Quỉ)(Basella rubra L. Basellaceae)

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Tra Nhớt

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Riềng Gió (Phong Cương)(Zingiber zerumbet Sm. Zingiberaceae)

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Xương Khô (Euphorbia tirucalli L. Euphorbiaceae)

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Đậu Xanh (Phaseolus aureus Roxb.Fabaceae)

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Chỉ Thiên (Clerodendrum indicum L. Verbenaceae)

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Đậu Ván Tía (Biên Đâu)(Lablab purpureus L. Fabaceae)

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết

Hắc Sửu Tía (Khiên Ngưu Di) (Ipomoea sp. Convolvulaceae)

Cập nhật: 17-01-2014

Xem chi tiết
Các hoạt động

CÁC SỰ KIỆN SẮP XẢY RA:

Video Nổi bật
Ảnh Hoạt Động
Phật Âm
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bật
Lịch Dương Âm
Hỏi & Đáp PHẬT HỌC
Trợ Duyên
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 3.308.445 Truy cập

Đang trực tuyến : 4 Phật tử

Tổng số thành viên : 12 Thành viên

Tổng số video : 7.758 Video

Tổng số audio : 8.522 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 947.621 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 179.680 Lượt nghe

Tổng số lượt tải nhạc : 160.480 Lượt tải

FaceBook