Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Thuộc album: 106. Dành Cho Người Vượt Lên Số Phận 568 lượt nghe

Album mới cập nhật

Album được xem nhiều