Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. 01_Lời_giới_thiệu_Ti...
19
2. 02_Căn_bản_thiền_Min...
18
3. 03_Phương_pháp_đúng_...
16
4. 04_Duyên_khởi - MINH...
15
5. 05_Sự_Biện_biệt - MI...
15
6. 06_Cuối_cùng_là_sự_b...
15
7. 07_Lời_sách_tấn - MI...
16
8. 08_Vấn_đạo - MINH SÁ...
16
9. 09_Vấn_đạo-tt - MINH...
17
10. 10_Chỉ_dẫn_hành_Thiề...
19
11. 11_Lợi_ích_của_hạnh_...
18
12. 12_Hướng_dẫn_trình_P...
17
Thuộc album: 6.Căn Bản Thiền_MINH SÁT
1556 lượt nghe 201 lượt tải