Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. 1_1.BỐ THÍ BẤT NGHỊC...
30
2. 1_2.BỐ THÍ BẤT NGHỊC...
31
3. 1_3.BỐ THÍ BẤT NGHỊC...
30
4. 2_CON NGỖNG TRỜI VÀN...
31
5. 3_ĐỨC VUA CHỌN VỢ - ...
29
6. 4_.Đại Triệu Phú và ...
32
7. 5_Thái Tử Hiền Trí -...
33
8. 6_Quả Báo Khủng Khiế...
19
9. 7_Công đức chiếc bán...
33
10. 8_Bài Thơ Kỳ Diệu - ...
31
Thuộc album: 5.Bố thí bất nghịch ý
1775 lượt nghe 299 lượt tải