Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. LỜI GIỚI THIỆU_01...
22
2. GIÁO PHÁP CỦA ĐỨC PH...
21
3. GIÁO PHÁP CỦA ĐỨC PH...
20
4. TU TẬP NIỆM HƠI THỞ_...
21
5. TU TẬP ẤN CHỈ ĐỊNH_0...
16
6. TU TẬP 4 PHẠM TRÙ_06...
19
7. THIỀN TỨ ĐẠI_07...
21
8. SẮC CHÂN ĐẾ_08...
19
9. HỎI ĐÁP_P1_09...
20
10. HỎI ĐÁP_P2_10...
22
11. PHẬN BIỆT DANH_11...
20
12. DUYÊN KHỞI_12...
20
13. TU TẬP_TUỆ MINH SÁT_...
19
14. ƯỚC NGUYỆN CỦA ĐỨC P...
20
15. TÙY HỈ PHÁP GHI CHÚ ...
19
Thuộc album: 4.BIẾT VÀ THẤY
1696 lượt nghe 299 lượt tải