Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. 1.Tụng Kinh Phật Giá...
34
2. 1.Tụng Kinh Phật Giá...
39
3. 0027.1- Tu thế nào c...
32
4. 0043.2- Ðời sống tìn...
37
5. 0101.2 - Lý tưởng và...
35
6. 0113.2- Kinh kim can...
32
7. 0118.1- Kinh kim can...
34
8. 0124.1-Kinh kim cang...
32
9. 0128.1- Kinh kim can...
30
10. 0139.2- Sự nghiêp đờ...
33
Thuộc album: Kinh Trừ Khủng Tai Nạn
1503 lượt nghe 338 lượt tải