Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. 1.Sám Cầu Siêu Báo Â...
44
2. 2.Sám Cầu Siêu Báo Â...
36
Thuộc album: Sám Cầu Siêu Báo Ân Cha Mẹ
1581 lượt nghe 80 lượt tải