Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. 1.Kinh Phổ Môn - Thí...
42
2. 2.Kinh Phổ Môn Nghĩa...
40
3. 3.Kinh Phổ Môn-Thich...
38
Thuộc album: Kinh Phổ Môn
1800 lượt nghe 120 lượt tải