Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. 1.Kinh Vu Lan- Thích...
40
2. 2.Kinh Vu Lan -Thích...
36
3. 3.Kinh Vu Lan-Thích ...
37
4. 4.Kinh VuLan-Thích T...
37
Thuộc album: Kinh Vu lan
1478 lượt nghe 150 lượt tải