Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Đoàn Từ Thiện Ô Môn -Thăm Quà Tặng Quà Làng Tre

Giảng sư: Chuyên Đề Từ Thiện

1133 xem

Sư Bà Thích Nữ Trí Tiên (Thăm Viếng &Tặng Quà Tết Cho Người Nghèo,Già Yếu,Neo Đơn,Tàn Tật )

Giảng sư: Chuyên Đề Từ Thiện

1023 xem

14.Phát Quà Từ Thiện Và Cúng Dường Trai Tăng 2013 (Tịnh Xá Ngọc Châu Như )

Giảng sư: Chuyên Đề Từ Thiện

1041 xem

13.Từ Thiện 3 Tỉnh Miền Tây - Cô Huệ Phương

Giảng sư: Chuyên Đề Từ Thiện

1373 xem

12.Chùa Khải Tường Nơi Hùng Phước Của Các Nhà Hảo Tâm

Giảng sư: Chuyên Đề Từ Thiện

1124 xem

11.Phát Quà Cho Người Mù (Thiên Quang Ni Tự Dĩ An - Bình Dương)

Giảng sư: Chuyên Đề Từ Thiện

1088 xem

10.Phát Quà Cho Người Nghèo Ban Từ Thiện Út Bạch Lan

Giảng sư: Chuyên Đề Từ Thiện

1098 xem

9.Phát Quà Từ Thiện Cho Người Mù 2012 Tịnh Xá Ngọc Châu Như

Giảng sư: Chuyên Đề Từ Thiện

994 xem

8.Trị Bệnh Cứu Người ĐĐ: Thích Minh Hòa -Chùa Phước Hưng (Tam Bình-Vĩnh Long)

Giảng sư: Chuyên Đề Từ Thiện

1351 xem

7.Từ Thiện Mổ Mắt Phaco Huyện Cầu Ngang - Tỉnh Trà Vinh, Ngày 14 Thàng 07 Năm 2013.

Giảng sư: Chuyên Đề Từ Thiện

1298 xem

6.Khương Duy Đại Tướng Quân-Làm Từ Thiện Tại Vĩnh Long

Giảng sư: Chuyên Đề Từ Thiện

1136 xem

5.Trao Tặng 15 Chiếc Xe Đạp Cho Học Sinh Nghèo Truờng THCS Kambutte - Huyện Đơn Duơng - Tỉnh Lâm Đồng

Giảng sư: Chuyên Đề Từ Thiện

1032 xem

4.Mổ Mắt Và Tặng Quà Cho Người Nghèo ở Tỉnh Bạc Liêu(Do Gia Đình PT: Khai Tâm Tài Trợ)

Giảng sư: Chuyên Đề Từ Thiện

1308 xem

3.Chùa Khải Tường nơi hùn phước của các nhà hảo tâm

Giảng sư: Chuyên Đề Từ Thiện

1331 xem

2.Ươm Mầm Tình Thương (Chùa Phù Châu Cái Bè Tiền Giang)

Giảng sư: Chuyên Đề Từ Thiện

1693 xem
Giảng sư