Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Dâng Pháp Y CaSa Tổ Chức Tại Chùa Linh Bửu (Bình Phú - Cai Lậy - Tiền Giang)

Giảng sư: Đại Lễ Chùa Linh Bửu

963 xem

Đại Lễ Phật Đản Chùa Linh Bửu - Cai Lậy - Tiền Giang

Giảng sư: Đại Lễ Chùa Linh Bửu

1135 xem

Đêm Hội Trăng Sáng Ước Mơ Tổ Chức Tại Chùa Linh Bửu - Cai Lậy - Tiền Giang

Giảng sư: Đại Lễ Chùa Linh Bửu

1463 xem

Đại Lễ Vu Lan Chùa Linh Bửu

Giảng sư: Đại Lễ Chùa Linh Bửu

1468 xem